Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

FDV-årsmøte Sunnfjord og Sogn

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar.

11:00 - 15:00
Thon Hotel Jølster, Skei

Har du spørsmål om årets regionmøte i Vestland?

Ta kontakt med Anne Lien: anne.lien@kartverket.no

Påmeldingsfrist:

7. juni.

Påmelding er førebels heilt uforpliktande, og vi vil ta kontakt når det nærmar seg for meir forpliktande stadfesting.

Det er nok mest praktisk at kvar kommune melder seg på til møtet i sin region, sidan presentasjonane først og fremst vil ta føre seg den aktuelle regionen vi har møtet i, men det er også høve til å melde seg til eit anna møte dersom det passar best.

Med atterhald om endringar i smittetilhøva og tilgjenge til møtelokala, blir tidspunkt og stad for møta som satt opp i aktivitetskalenderen.

Vi gler oss til å sjå dykk, og ønsker velkomen!

Share