Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartleggingsprosjekt Trøndelag 2021

I Trøndelag blir det i år to FKB-B kartleggingsprosjekt og ett FKB-C kartleggingsprosjekt. I tillegg kommer et mindre laserskanningsprosjekt for deler av ny E6.

Kontaktperson

Kartverket Trøndelag

liv.trongmo.hognes@kartverket.no

Alle prosjekt er tildelt firma.

Prosjektkommuner FKB-B, 2021

 • Melhus
 • Skaun
 • Orkland
 • Midtre Gauldal
 • Grong
 • Namsskogan
 • Røyrvik

Prosjektkommuner FKB-C, 2021

 • Åfjord
 • Osen
 • Overhalla
 • Flatanger
 • Namsos
 • Nærøysund

Tabellen under viser oversikt over pågående prosjekt. Status på prosjektene blir oppdatert fortløpende.

Status kartleggingsprosjekt i Trøndelag

Navn på prosjekt Kommuner Kartleggingstype Planlagt leveranse fra firma Firma Status april 2021
Indre Namdal 2021 Grong, Namsskogan og Røyrvik FKB-ajourføring og nykonstruksjon Vinter 2022 Terratec AS Tildelt firma
Melhus, Skaun, Orkland og Midtre Gauldal 2021 Melhus, Skaun, Orkland og Midtre Gauldal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon Vinter 2022 COWI AS Tildelt firma
Trøndelag FKB-C 2020 Nærøysund, Namsos, Flatanger, Osen og Åfjord FKB-C ajourføring og nykonstruksjon fra omløpsbilder 1.11.2021 Rambøll Tildelt firma
Laser Soknedal E6 Midtre Gauldal Laserskanning, minimum 10pkt/ m2 Sommer 2021 COWI AS Tildelt firma
Røros 2020 Røros FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm Levert Rambøll AS Kun ajourføring av AR5 gjenstår
Inderøy-Steinkjer 2020 Inderøy, Steinkjer og Snåsa FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm Levert Blom Norway AS Kun ajourføring av AR5 gjenstår
Høylandet-Overhalla-Leka 2020 Høylandet, Overhalla og Leka FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm Levert Terratec AS Kun ajourføring av AR5 gjenstår
Historiske ortofoto 2020 Malvik, Meråker, Hitra, Indre Fosen, Heim, Skaun, Verdal, Inderøy, Frosta, Steinkjer og Stjørdal Ortofoto fra bilder 1960-1997 Levert COWI AS Alt er publisert på norgeibilder.no

 

Share