Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartleggingsprosjekt i Troms og Finnmark

Det er planlagt FKB-A og B-kartlegging av totalt 225 km2 fordelt på 5 kommuner. Fotografering og konstruksjon pågår for prosjektet som omhandler kartlegging basert på omløpsbilder i områder med gamle FKB-C og D-data i Finnmark Prosjektet er utvidet med 8 kommuner. Begge prosjektene er utlyst. Kommunene Vardø, Vadsø og Nesseby har valgt å utsette kartleggingen noen år.

Kontaktperson

Kartverket Troms og Finnmark

lena.birgitte.johansen@kartverket.no

Tabelloversikt alle Geovekst-prosjekt i fylket

Varanger - Troms midt FKB-A/B 2021

Kartleggingen omfatter kommunene Tromsø, Målselv, Senja, Karlsøy og Sør-Varanger. Kommunene Vardø, Vadsø og Nesseby har valgt å utsette kartlegging noen år.

  • Prosjektet er på til sammen 225 km2 og inkluderer ortofoto
  • Leveranse er ventet i februar 2022
  • Datafangst er 100% gjennomført, de siste blokkene ble fotografert 7.8.2021

Klikk for hele kartutsnittet.png

Kartutsnitt viser omfanget av kartleggingesprosjektet Varanger - Troms midt FKB-A/B 2021
OVERSIKTSBILDE: Kartleggingsområde Varanger - Troms midt FKB-A/B 2021 (Illustr.: Kartverket)

 

Omløpsfotografering

Det ble startet et prosjekt i 2020 for å dekke geovekstpartenes andel ved omløpsfotograferingen i indre Finnmark og på Hinnøya. Vi starter kartlegging basert på omløpsbilder i områder med gamle FKB-C og D-data i Finnmark. Prosjektet er utvidet med kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino, Loppa, Hasvik og Hammerfest.

Indre Finnmark 2020

  • Kartlegging i FKB-C og D-standard basert på omløpsbilder i områder med bilder fra 2015 - 21.
  • Det legges opp til to leveranser. En i desember 2021 og en i september 2022. Dette forutsetter at omløpsfotograferingen i indre Finnmark blir fullført i år
  • Fotografering og konstruksjon pågår

Klikk for hele kartutsnittet.png

Kartutsnitt som viser omfanget av prosjektet Indre Finnmark 2020
INDRE FINNMARK: Området som er fotografert vises med rød skravur (Illustr.: Kartverket).
Share