Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Basisgeodatautvalet for Rogaland

Basisdatautvaletsine aktivitetar er i stor grad knytt opp til geodataplanen sin årssyklus. Det er derfor naturleg med to-tre møter i året.

Utvalet skal i hovudsakarbeide med:

  • Samordning av basis geodata i fylket
  • Innspel til geodataplanen
  • Prioritering av Geovekst-prosjekter
  • Diskutere faglege problemstillingar

Samansetnad

  • Basisdatautvalet er sett saman av representantar frå: Kommunane
  • Andre Geovekst-partar
  • Eventuelle andre relevante partar

 

Medlemmer i basisgeodatautval for Rogaland

Part Representant Vara
Statsforvaltaren i Rogaland (Landbruk) Tonje Fjermestad Aase  
Rogaland fylkeskommune (Samferdsel) Oskar Eide Lilienthal Astrid Espe
Kommunane Gerd Karin Espedal (Gjesdal)  
Kommunane Otto Ødegård (Sandnes)  
Kommunane Hilde Bergjord (Suldal)  
Statens vegvesen Silje Ofstad Henden  
Energiforsyninga Sigve Hamran (Lyse)  
Energiforsyninga John Kapstad (Dalane Energi)  
Energiforsyninga Jan Ståle Lund (Haugaland Kraft)  
Gjesdal kommune Gerd Karin Espedal  
Sandnes kommune Otto Ødegård  
Suldal kommune Hilde Bergjord  
Telenor Bengt Morten Olufsen  
Kartverket Rogaland Ole Lunden  
Kartverket Rogaland Oddny Haugland  

 

Share