Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Oslo og Viken

Kartverket Oslo og Viken har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylkene. Vi har kontorsted i Oslo.

Kontakt oss

Besøksadresse
Storgata 33, 7.etasje,
0184 Oslo (oppgang A)

Postadresse
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/  tidsskrifter
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 412 Sentrum,
0103 Oslo

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Mandag 5. desember snakker vi om bygninger i matrikkelen i matrikkel-mandag.

View More Events

Nyheter

Geodataplan vedtatt

Fylkets geodataplan for 2023 - 2026 ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken 28. oktober. Planen gjelder for fire år og blir reviderte årlig.

Vellykket dronedag på Hønefoss

​Det var en god blanding av kollegaer fra Kartverket og representanter fra kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og andre på dronefagdagen i regi av Kartverket Oslo og Viken 31. august.

View More Articles
Share