Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Brukerforum for droner i Innlandet

Forumet er en møteplass for ulike dronebrukere innen offentlige etater i fylket. Behovet er stort, og det er opprettet et sekretariat og tre arbeidsgrupper. Ta kontakt med sekretariatet om du er interessert i å delta.

Om forumet

Forumet ble startet i 2021, og skal være en møteplass for ulike dronebrukere innen Norge digitalt-samarbeidet i fylket; en samlingsplass for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling. Forumet har 3-4 møter pr år; de fleste er digitale.

Mange bruksområder for droner

Det er mange ulike bruksområder for droner; fra bruinspeksjon og volumberegning til kartlegging av skred-områder og oppdatering av FKB, AR5 og høydemodell.

Brukerforumet har hatt besøk fra Luftfartstilsynet som informerte om regelverk knyttet til droneflyvning.

Ulike systemleverandører har demonstrert sine løsninger, og vi har fått presentert utdanningsinstitusjonene i Innlandet (NTNU og Raufoss videregående skole) sine opplegg knyttet til dronebruk.

Tre arbeidsgrupper

Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, som skal jobbe videre med:

  • Meldetjeneste og dekningskart for droneflyginger
  • Beredskap – samarbeid om droner og personell i krisesituasjoner
  • Veiledningsmateriell for enklere innlegging av droner i nasjonale baser

 

Sekretariatet i Innlandet
Navn Representerer
Magnus Clausen (leder) Stange kommune
Lars Hemsing VGIS/ Vang kommune
Svein Jetlund Nord-Fron kommune
Jon Arild Lien Statens vegvesen
Tore Magnus Follinglo Statens vegvesen
Anna McLoughlin Innlandet fylkeskommune
Gry Kjellsmoen Innlandet fylkeskommune
Bente Kristiansen (sekretær) Kartverket Innlandet
Share