Status vegadresser i kommunane

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle. 

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt 18. juli i år viser følgende:

  • 88 kommuner har 100% dekning av vegadresser, og 106 kommuner har 99 - 99,99% dekning
    I praksis har da 194 kommuner full dekning
  • 141 av landets 422 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 98,9% vegadresser)
  • 95,41 % vegadresser i landet
  • 2 kommuner helt uten vegadresse

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial. (3 ganger i året).

Status vegadresser i fylkene

Nedenfor ser du en oversikt for vegadresser og matrikkeladresser i hvert fylke per 14. juli i 2019

Fylke Adresser totalt Vegadresser I prosent Matrikkeladresser I prosent
Total 2 471 606 2 358 083 95,41% 113 523 4,59%
01 ØSTFOLD 137 382 135 957 98,96% 1 425 1,04%
02 AKERSHUS 216 819 215 095 99,20% 1 724 0,80%
03 OSLO 101 434 101 298 99,87% 136 0,13%
04 HEDMARK 138 913 137 036 98,65% 1 877 1,35%
05 OPPLAND 159 110 152 921 96,11% 6 189 3,89%
06 BUSKERUD 167 042 153 984 92,18% 13 058 7,82%
07 VESTFOLD 112 916 112 301 99,46% 615 0,54%
08 TELEMARK 113 479 109 897 96,84% 3 582 3,16%
09 AUST-AGDER 75 909 73 635 97,00% 2 274 3,00%
10 VEST-AGDER 98 672 95 262 96,54% 3 410 3,46%
11 ROGALAND 196 641 190 282 96,77% 6 359 3,23%
12 HORDALAND 220 695 214 731 97,30% 5 964 2,70%
14 SOGN OG FJORDANE 68 648 58 781 85,63% 9 867 14,37%
15 MØRE OG   ROMSDAL 134 825 125 280 92,92% 9 545 7,08%
18 NORDLAND 151 381 134 886 89,10% 16 495 10,90%
19 TROMS 89 731 85 339 95,11% 4 392 4,89%
20 FINNMARK 50 866 39 429 77,52% 11 437 22,48%
21 SVALBARD 782 781 99,87% 1 0,13%
50 TRØNDELAG 236 361 221 188 93,58% 15 173 6,42%


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

Dato Adresser totalt Matrikkel-adresse Vegadresse Prosent   vegadresser Kommuner   med kun matrikkeladresser
04.01.2019 2 458 673 142 983 2 315 690 94,18 2
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 91,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.

Vegadresser per postnummer

Bring har laget et tabellverktøy som viser hvor mange vegadresser det er pr. postnummer. Virksomheter kan for eksempel benytte dette for å kontrollere hvor godt adresseregisteret deres er.

Se vegadresser per postnummer på nettsiden til Bring.