Hopp til innhold

Kan et enkeltpersonforetak registreres som eier eller rettighetshaver i grunnboken?

Nei. Et enkeltpersonforetak er ikke et selvstendig rettssubjekt og kan derfor ikke stå som hjemmelshaver til en eiendom eller rettighet i grunnboken. Når du skal tinglyse en rettighet må du derfor oppgi navnet og fødselsnummeret til den personen som er ansvarlig for virksomheten, og ikke organisasjonsnummeret til enkeltpersonforetaket. 

Les mer