Hopp til innhold

Hvilket tidspunkt legges til grunn for verdivurderingen ved beregning av dokumentavgift?

Dokumentavgiften beregnes ut fra dagens verdi på eiendommen. Dette ble slått fast i Høyesteretts kjennelse som er publisert i Rt 2008 s. 1160. Dersom eiendommens verdi på tinglysingstidspunktet ikke er i samsvar med den reelle kjøpesummen, skal dagens markedsverdi oppgis som avgiftsgrunnlag, ikke kjøpesummen. 

Les mer