Hopp til innhold

Punktfeste

Et punktfeste er en festeavtale hvor arealet som festeavtalen gjelder ikke er målt opp, men angitt som et punkt i kartet på bortfesterens eiendom. Avtaler om punktfeste opprettes som vanlig festegrunn med festenummer i matrikkelen og i grunnboken.

Les mer