Hopp til innhold

Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en person står ansvarlig for en næringsvirksomhet. Det betyr at han eller hun har fullt økonomisk ansvar for virksomheten, og bestemmer alt i foretaket. Et enkeltpersonforetak er ikke et selvstendig rettssubjekt og kan derfor ikke stå som hjemmelshaver eller rettighetshaver i grunnboken.