Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 28 Jan 2020
  Kartverket Vestfold og Telemark

  Aktivitetskalender for våren 2020

  Kartverket lenke hit

  Dato og sted for vårens møter, kurs og fagdager for Vestfold og Telemark er fastsatt. Detaljene finner du i aktivitetskalenderen.

 • 28 Jan 2020
  Kartverket Trøndelag

  Referat fra møte i BDU

  Kartverket lenke hit

  Basisdatautvalget for Trøndelag hadde årets første møte 23. januar. Nå foreligger referat fra møtet samt oppdatert medlemsoversikt.

 • 28 Jan 2020
  Kartverket Trøndelag

  Nye fylkeskart for Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Kartverket har trykket opp nye fylkeskart med endringene fra kommune- og regionreformen. Kartene inneholder også en del faktaopplysninger. Vi leverer ut trykte kart så langt lagerbeholdningen rekker.

 • 28 Jan 2020
  Kartverket Agder

  Nye fylkeskart for Agder

  Kartverket lenke hit

  Kartverket har trykket opp nye fylkeskart med endringene fra kommune- og regionreformen. Kartene inneholder også en del faktaopplysninger. Vi leverer ut trykte kart så langt lagerbeholdningen rekker.

 • 27 Jan 2020
  Kartverket Rogaland

  Jæren 2019 levert

  Kartverket lenke hit

  Data og bilete frå prosjektet Jæren 2019 er levert. Data ligg klare til bruk i SKFB, og bileta i Norge i bilder.

 • 27 Jan 2020
  Kartverket Møre og Romsdal

  Omløpsbilete for Møre 2019

  Kartverket lenke hit

  Omløpsbilete frå 2019 over delar av fylket er no publisert på innlynsløysinga Norge i bilder. Desse bileta utfyller blokka som blei fotografert i 2018.

 • 13 Jan 2020

  Hovudseriekart nr. 70 som dekker Røst og Værøy i Lofoten, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåven inneheld ny djupneinformasjon for Røst og mange o...

 • 13 Jan 2020

  Hovudseriekarta nr. 30, 31, 35 og 126 som alle dekker farvatn i Møre og Romsdal, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige. Dei nye utgåvene inneheld mange oppdatert...

 • 7 Jan 2020

  Kartverket aksepterer både gammelt og nytt matrikkelnummer ved tinglysing i grunnboken i 90 dager fra 1. januar 2020.

 • 6 Jan 2020
  Kartverket Rogaland

  Nye storkommunar

  Kartverket lenke hit

  Trass i mange sonderingssamtalar og folkerøystingar blei det ikkje gjort noko vedtak om regionsamanslåing. Til slutt blei det berre fem kommunar i Rogaland som bestemte seg for å slå seg saman til to.

 • 6 Jan 2020
  Kartverket Nordland

  Oppsummering fra fagdag ledning

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Nordland arrangerte fagdag ledning i Bodø 3. desember 2019. 23 deltakere var tilstede fra kommuner, kraft- og nettselskap, Kystverket, Luftfartstilsynet og Kartverket.

 • 2 Jan 2020

  Fra 1. januar 2020 flyttet 3,6 millioner nordmenn digitalt, og Norge fikk ny kommune- og fylkesstruktur, bestående av 11 fylker og 356 kommuner. I Kartverket har det blitt jobbet intenst jul og nyttår...

 • 20 Des 2019

  Når kommuner blir slått sammen, eller kommunegrensen mellom kommuner blir justert, medfører dette som oftest endringer i gårdsnummerserien. Endringene gjøres ved omnummerering av matrikkelnummer for e...

 • 19 Des 2019

  Sliter du med å finne årets julegave til en venn eller et familiemedlem? Her har du tre gavetips - og de er gratis!

 • 18 Des 2019

  Kystkart nr. 307 (INT 1401) Stavanger - Florø, som dekker Vestlandet og Nordsjøen, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ny djupneinforma...

 • 18 Des 2019

  Hovudseriekart nr. 26 og hamnekart nr. 479 som begge dekker farvatn ved Florø, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige. Dei nye utgåvane inneheld ny djupneinformas...

 • 18 Des 2019

  Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020, og fører til vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok . For å gjennomføre endringene stenges systemene for all oppd...

 • 3 Des 2019

  Hovudseriekart nr. 84 som dekker farvatn i Troms, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial for Sommarøy med ny djupneinformas...

 • 3 Des 2019

  Hovudseriekart nr. 525 som dekker Bellsund, Van Mijenfjorden og Van Keulenfjorden, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial f...

 • 3 Des 2019

  Hovudseriekart nr. 96 som dekker Altafjorden og Langfjorden i Finnmark, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial for Storekor...