Siden 2011 har det vært en "blålys-avtale" mellom Norge og Sverige, som dekket beredskapsetatenes behov for geografiske data over grensen. Denne avtalen dekket derimot ikke behovet for felles kartdata til bruk innen områder som samfunnsplanlegging, infrastruktur, miljø og naturvern på tvers av landegrensen.

Etter et initiativ fra Fylkesmannen i Hedmark kom derfor en mer utvidet grenseavtale på plass i 2015, mellom Kartverket og Lantmäteriet i Sverige. Avtalen innebar at alle Norge digitalt parter hadde tilgang til de mest relevante data 10 mil inn i Sverige.

I 2016 frigjorde Lantmäteriet i Sverige sine kartdata slik at data for hele Sverige ble tilgjengelig for Norge digitalt. I tillegg er norsk koding lagt på de svenske dataene slik at disse kan symboliseres med norsk symbolisering.

Les om samarbeidet på Lantmäteriet sin hjemmeside.

Datasett som inngår i samarbeidet

Norske brukere:

  • Terrängkartan (basis geodata for Sverige tilpasset målestokk rundt 1:50 000). Finnes kun fra 61,5 grader (fra Trysil-området ca.) og sørover.
  • Vägkartan (basis geodata for Sverige tilpasset målestokk rundt 1:100 000)
  • Översiktskartan (basis geodata for Sverige tilpasset målestokk rundt 1:250 000)
  • Topografisk webkartan (tilgjengelig for parter i Norge digitalt)

Alle de svenske datasettene er tilgjengelige fra Geonorge.

Svenske brukere:

  • N50 Kartdata (basis geodata for Norge tilpasset målestokk 1 : 50 000)
  • N250 Kartdata (basis geodata for Norge tilpasset målestokk rundt 1 : 250 000)

Arbeidsgruppe og grenseseminar

Som en viktig del av avtalen ble det etablert en felles arbeidsgruppe fra Lantmäteriet og Kartverket som skal følge opp avtalen, samt se hvordan data best kan tilrettelegges for å bli tatt i bruk i nabolandet. Et av initiativene fra arbeidsgruppa er å arrangere et årlig grenseseminar, der målet er å vise muligheter, diskutere utfordringer og samarbeide om nye bruksområder med alle som har beredskap- eller forvaltningsoppgaver langs vår felles grense. Det vil ikke bli gjennomført grenseseminar i 2019.