Klikk for større bilde.png

Status per januar 2020

23 av fylkets 38 kommuner har 99-100 % vegadresser. I løpet av 2019 fikk Agdenes 100 % vegadresser. Agdenes er fra 1. januar 2020 en del av nye Orkland kommune. En imponerende jobb er gjort som kommer samfunnet svært godt til nytte. Enkeltkommuner har fortsatt en jobb å gjøre. Kartverket håper og krysser fingrene for at også disse kommunene kan prioritere adresseringen. I Trøndelag er totalt 4 206 personer bosatt på matrikkeladresser. Det er en nedgang på 1 037 i løpet av siste året.

Populære veinavn i Trøndelag

Gamlevegen og Stasjonsvegen er det veinavnet som er mest populært blant kommunene i Trøndelag. Det er 13 kommuner som har disse veinavnene. På de neste plassene kommer Åsvegen som finnes i 12 kommuner, Utsikten som finnes i 11 kommuner, og Industrivegen, Sjøvegen og Strandvegen som finnes i 10 kommuner. På landsbasis er Utsikten det mest populære navnet. Navnet er brukt i 83 kommuner.

Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For kortest mulig responstid i en nødsituasjon er et godt, ensartet og oppdatert adressesystem avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: anders.osteraas @ kartverket.no