Når det gjelder 2019-prosjektene, er vi nå inne i ei hektisk tid med mottakskontroll. To prosjekt er ferdig kontrollert, mens de tre andre er på gang. Snart vil det være oppdaterte FKB-data for mange nye områder i Trøndelag.

Til status for kartleggingsprosjektene 2019 - 2020 (nede på siden)

Til status for NDH-blokkene (nederst på siden)

Prosjektkommunene i 2020 er

  • Røros
  • Frøya
  • Inderøy
  • Steinkjer
  • Snåsa
  • Leka
  • Høylandet
  • Overhalla

Tabellen under viser oversikt over pågående prosjekt. Status på prosjektene blir oppdatert fortløpende.

 Status kartleggingsprosjekt i Trøndelag
Navn på prosjektKommunerKartleggingstypePlanlagt leveranse fra firmaFirmaStatus
Frøya 2020 Frøya FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm     Oppdrag tildelt
Røros 2020 Røros FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm     Oppdrag tildelt
Inderøy-Steinkjer 2020 Inderøy, Steinkjer og Snåsa FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm     Oppdrag tildelt
Høylandet-Overhalla-Leka 2020 Mange FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm     Oppdrag tildeles firma i løpet av mars
Historiske ortofoto 2020 Mange       Ut på anbud i løpet av våren
Hemne-Snillfjord 2019 Hemne og Snillfjord FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm 1.1.20 Blom Norway AS Ferdig kontrollert
Melhus 2019 Melhus Ortofoto 20 cm 1.10.19 TerraTec AS Ferdig
Oppdal 2019 Oppdal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm 1.1.20 BSF Swissphoto AS Mottakskontroll pågår
Osen-Roan 2019 Osen og Roan FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm 1.2.20 Blom Norway AS Mottakskontroll pågår
Stjørdal-Levanger-Verdal-Frosta 2019 Stjørdal, Levanger, Verdal og Frosta FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, FKB-C nykonstruksjon, ortofoto 10 cm febr. 2020 Rambøll AS

Frosta ferdig kontrollert.

Resten leveres 15.3.20

Historiske ortofoto 2019 Steinkjer, Verran, Inderøy, Åfjord, Roan, Osen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Orkdal, Meldal, Skaun, Melhus, Røros, Holtålen, Tydal, Selbu, Verdal, Levanger og Stjørdal Ortofoto fra bilder 1949 - 2003 våren 2020 COWI AS

Ferdig

Nasjonal detaljert høydemodell 2019

Når det gjelder nasjonal detaljert høydemodell(NDH) for Trøndelag, så ble alle resterende områder i fylket ferdigskannet i 2019. Noen områder ble laserskannet sent på høsten 2019, og leveransene kommer i disse dager inn til kontroll i Kartverket, før de publiseres på høydedata.no. Det betyr at vi i løpet av kort tid har et nytt, forbedret høydegrunnlag for hele fylket vårt.