Klikk for hele kartutsnittet.png

Nå har vi avsluttet vårt andre store prosjekt med historiske ortofoto for Trøndelag. Det har denne gangen blitt produsert ortofoto av tilsammen 71 store og små dekninger, som vist på kartet. Det var denne gangen dekninger fra 1949 til 2003 som ble valgt ut.

Ved avslutning av dette prosjektet er det nå laget historiske ortofoto fra flybildene som ble benyttet ved førstegangsetablering av økonomisk kartverk (ØK) for kommunene fra Oppdal i sør til Steinkjer i nord. I tillegg er det laget historiske ortofoto for flere fotograferinger i mange kommuner. Sjekk https://norgeibilder.no/ for å se på alle tilgjengelige ortofoto. Planleggingen av et nytt ortofotoprosjekt for flere historiske dekninger i Trøndelag er allerede godt i gang.