I nasjonalt veiledningsmateriell for Norge digitalt anbefales det at arbeidet i fylkene skal organiseres med et overordnet Fylkesgeodatautvalg og to arbeidsutvalg; Basisdata- og Plan- og temadatautvalg. Norge digitalt veileder for arbeidet i plan- og temadatautvalg

Trøndelag

Med sammenslåingen til Trøndelag fylke har også Norge digitalt–samarbeidet blitt tilpasset det nye fylket. Det nye Plan- og temadatautvalget (PTU) vil gjennomføre 1-2 møter i løpet av året. Forankringen av arbeidet i PTU og utvalgets mandat er å finne i Geodataplanen for Trøndelag.

Geodataplan for Trøndelag

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget for 2019
Representant forNavnKommer fra
Kommunene Ytre Namdal Ragnhild Wendelbo Melgård Nærøy kommune
Kommunene Indre Namdal Lars Arnesen Grong kommune
Kommunene Innherred Lars Billdal Steinkjer kommune
Kommunene Værnes Bjørn Gunnarsson Meråker kommune
Kommunene Fosen Bitte Paulsen-Aukan Ørland kommune
Kommunene Orkdalsregionen Hans-Victor Wexelsen Meldal kommune
Kommunene Trøndelag sør Ingunn Holøymoen Røros kommune
Kommune Reidun Onsøien Trondheim kommune
Statens vegvesen Roar Hansen SVV region midt
Fylkesmannen Julia Olsson Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen Elisabeth Varsi Stubbrud Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkeskommunen Frode Brataas Trøndelag fylkeskommune
Fylkeskommunen Eigil Kosi Jaren Trøndelag fylkeskommune
Kartverket Lars Mardal KV Trøndelag
Kartverket Synne Rudsar

KV Trøndelag

Kartverket Elling Ringdal

KV Trøndelag

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Trøndelag: synne.rudsar@kartverket.no og elling.ringdal@kartverket.no