Plan- og temadatautvalg (PTU-TF) for Troms og Finnmark fylke

Oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget (PTU-TF) for Troms og Finnmark fylke
RepresentererNavnKommer fra
Fylkesmannen Pål Tengesdal Fylkesmannen i Troms og Finnmark (FMTF)
Fylkesmannen Jørgen Remmen FMTF
Fylkeskommunen Fredrik Duvholt Haug Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkeskommunen Kristin Foosnes Troms og Finnmark fylkeskommune
Kommunene Ulrikke Ryen Haakonsen Unjárgga gielda – Nesseby kommune
Kommunene Lars Halvor Uthus Hammerfest kommune
Kommunene Birger Storås Nordreisa kommune - Ráissa suohkan 
Kommunene Ernst Sandjord Tromsø kommune
Kommunene Hans Martin Fløystad Tjeldsund kommune
Kommunene Roger Skog (leder) Senja kommune
Norge digitalt-part (regionalt) Knut Stalsberg Norges geologiske undersøkelser (NGU)
ND-part (regionalt) Tom Hansen Fiskeridirektoratet Region Troms
ND-part (regionalt) Finn-Arne Haugen Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
ND-part (regionalt) Chris-Thomas Jørgensen Kystverket, Troms og Finnmark
ND-part (regionalt) Erik Sundland Finnmarkseiendommen
ND-part (regionalt) Tor Andreas Basso Sametinget - Sámediggi
Kartverket NN fra april 2020 Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Steinar Vaadal Kartverket Troms og Finnmark

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: steinar.vaadal @ kartverket.no

Alle dokumenter er i pdf