Nytt utvalg for Troms og Finnmark fra 1.1.2020

Oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget (PTU-TRS) for Troms
RepresentererNavnKommer fra
Kommunene Birger Storås Nordreisa kommune
Kommunene Ernst Sandjord Tromsø kommune
Kommunene Roger Skog Lenvik kommune
ND-part Knut Stalsberg Norges geologiske undersøkelser (NGU)
ND-part Tom Hansen Fiskeridirektoratet Region Troms
ND-part Finn-Arne Haugen Norsk institutt for bioøkonomi
Fylkeskommunen Bjørg Kippersund (plan) Troms fylkeskommune
Fylkeskommunen Fredrik Duvholt Haug (leder) Troms fylkeskommune
Fylkesmannen Bjørnulf Alvheim Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen Pål Tengesdal Fylkesmannen i Troms, Plan, reindrift og samfunnssikkerhet
Kartverket Ingrid Christiansen Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Steinar Vaadal Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket June Breistein Kartverket Troms og Finnmark (sekretariat)

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: june.breistein @ kartverket.no (sekretær for utvalget)

Alle dokumenter er i pdf