Nytt utvalg for Troms og Finnmark fra 1.1.2020

Nederst på siden finner du gjennomførte prosjekt og referat fra møter i utvalget.

Utvalget skal

  • kartlegge eksisterende plan-/ temadata og behov i fylket, deres kvalitet med hensyn til eier, dato, standardisering m.m.
  • foreslå organisering, styring og ev samfinansiering av plan- og temadataarbeidet.
  • bidra til kompetansehevende tiltak og økt forståelse mellom etater.
  • foreslå prioritering av oppgaver
  • være bidragsyter til Geodataplanen.
  • være forslagsstiller/ arbeidsutvalg til FGU der plan- og temadata er i fokus.
  • gjennomføre 2(3) møter i året (etter behov).
Medlemmer i Plan- og temadatautvalget (PTU) for Finnmark
RepresentererNavnKommer fra
Finnmarkseiendommen Erik Sundland Finnmarkseiendommen
Fiskeridirektoratet Eli-Kristine Lund Fiskeridirektoratet
Statens vegvesen Per Johnny Sara Statens vegvesen, region nord
Fylkesmannen Iris Hallen (plan) Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen Jørgen Remmen (GIS) Fylkesmannen i Finnmark
Fylkeskommunen Annbjørg Løvik Finnmark fylkeskommune
Kystverket Chris-Thomas
Jørgensen
Kystverket, Troms og Finnmark
Sametinget Thor Andreas Basso Sametinget
Kommunene Lars Halvor Uthus Hammerfest kommune (nestleder)
Kommunene Lars Smeland Tana kommune (leder)
Kartverket Bength Eriksen KV Troms og Finnmark
Kartverket June Breistein KV Troms og Finnmark (sekretariat)

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: june.breistein @ kartverket.no (sekretær for utvalget)