Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeid.

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For raskt å finne fram i en nødsituasjon, kan vegadresser være avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Ett fylke - to kartutsnitt

Storfylket vårt er på hele 74 488 km². Vi presenterer derfor adressestatus ved hjelp av to kartutsnitt basert på den gamle fylkesinndelingen.

Status for vegadresser i Troms og Finnmark fylke - kartutsnitt som viser Troms

Klikk for større kartutsnitt for Troms.jpg

Kartutsnittet viser status for adresseringsarbeid i Troms per januar 2020 (Ill.: Kartverket).

Status for vegadresser i Troms og Finnmark fylke - kartutsnitt som viser Finnnmark

Klikk for større kartutsnitt for Finnmark (jpg)

Kartutsnittet viser status for adresseringsarbeid i Finnmark per januar 2020 (Ill.: Kartverket).

Status for vegadresser i Troms og Finnmark fylke per januar 2020

Etter kommunesammenslåingene er det nå kun to av 39 kommuner i Troms og Finnmark som har 100 % dekning av vegadresser. Dette er kommunene Hasvik og Karasjok.

I tillegg er det 18 kommuner med over 99 % dekning av vegadresser.

Som endringsoversikten viser, er det seks kommuner som har vært særlig aktive med vegadressering de siste fem månedene:

  • Kåfjord og Porsanger har økt andelen vegadresser med henholdsvis 25,8 og 15,4 prosentpoeng.
  • Vadsø, Kvæfjord, Balsfjord og Skjervøy har økt andelen vegadresser med mellom 2 og 5 prosentpoeng
  • I 12 av 39 kommuner er alle beboere registrert på vegadresser, og for ytterligere 17 kommuner er andelen som er registrert på vegadresser over 99 %
  • For hele fylket bor 98,1 % på vegadresser

Andelen vegadresser i matrikkelen har, for fylket, økt med 1 prosentpoeng fra 88,7 % til 89,7 % siden . august 2019.

Status for adresseringsarbeidet i Troms og Finnmark fylke per januar 2020.xlsx

Relatert informasjon

Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020.

Den første geodataplanen for storfylket Troms og Finnmark ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 29. november. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: Nils-Arne.Larsen @ kartverket.no