Oversikten viser planlagt aktivitet, og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

 

Møteaktivitet og kurs for Troms og Finnmark 2020
DatoType aktivitetRegion/ kommunerHvorPåmelding/ Kontaktperson
24.3. Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark

Skype

Avholdt
12.3. FDV- og Norge digitalt-årsmøte Troms og Finnmark

Vadsø kommune/ Skype

Fra årsmøtene
11.3. FDV- og Norge digitalt-årsmøte Troms og Finnmark Alta kommune Fra årsmøtene
10.3. FDV- og Norge digitalt-årsmøte Troms og Finnmark  Bardu kommune Avlyst grunnet for få påmeldte
9.3. FDV- og Norge digitalt-årsmøte Troms og Finnmark Storfjord kommune Fra årsmøtene
25.2. Møte i BasisGeodataUtvalget Troms og Finnmark   Referat