Følgende kommuner skal slå seg sammen:

  • Oppegård og Ski. Skal hete Nordre Follo kommune
  • Skedsmo, Fet og Sørum. Skal hete Lillestrøm kommune
  • Rømskog og Aurskog-Høland. Skal hete Aurskog-Høland kommune
  • Asker, Røyken og Hurum. Skal hete Asker kommune
  • Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Skal hete Drammen kommune
  • Moss og Rygge kommuner. Skal hete Moss kommune
  • Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner. Skal hete Indre Østfold kommune

Fylkessammenslåing

Vi har i 2020 også en fylkessammenslåing. Da vil Akershus,Buskerud og Østfold slå seg sammen og hete Viken fylke.

Dette innebærer at alle kommuner vil få nytt kommunenummer.

Informasjonsmøter

Det har vært avholdt oppstartsmøter mellom Kartverket Oslo og Fylkesmannen i henholdsvis Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold. Her informerte Kartverket om sin rolle som matrikkelmyndighet og IKT-koordinator i kommune- og regionreformen. 

Som en oppfølging av disse møtene har Kartverket Oslo gjennomført møter med alle kommunene som er berørt av kommune- /regionreformen. Temaene var gjennomgang av hvilke oppdateringer som er nødvendige i matrikkelen med sjekklister og veileder for prosessen. 

Kartverket Oslo har også deltatt på fylkesmannens årlige møte med ordførere og rådmenn i Østfold og Akershus. Tilsvarende møte i Buskerud vil avholdes til høsten.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Oslo:  Astrid Rygg, Marit Bekkhus og Jon Kaasa