Medlemmer
EnhetNavnE-post
Fylkesmannen Østfold Per Vallner fmospev@fylkesmannen.no
Fylkesmannen Østfold Hege Weines fmoshew@fylkesmannen.no
Østfold fylkeskommune Nadja Stumberg nadjats@ostfoldfk.no
Østfold fylkeskommune Inger Berit Kolseth ingerbk@ostfoldfk.no 
Statens Vegvesen region øst Jostein Henriksen Jostein.Henriksen@vegvesen.no
Fredrikstad kommune Elisabeth Bergstrøm elbe@fredrikstad.kommune.no 
Moss kommune Lukas Sleboda lukas.sleboda@moss kommune.no
Askim kommune Johnny Spernes johnny.spernes@askim.kommune.no
Askim kommune Asbjørn Aass asbjorn.aass@askim.kommune.no
Kartverket Oslo (leder) Irén Andersen iren.andersen@kartverket.no


Les mer om arealplandata ved Kartverket Oslo