Hopp til innhold

Tematiske geodata ved Kartverket Oslo

Kartverket ved fylkeskartkontorene arbeider med registrering og kvalitetssikring av lokale temadata for å øke bruken av temadata hos kommunene, regionale etater og andre aktører.

Mer informasjon om temadata.

Lokale prosjekt, kurs o.l.