Hopp til innhold

Detaljerte kartdata i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Lokale prosjekt, kurs o.l.