Ny modell for videre plansatsning

Kart- og planforskriften krever at plandata skal være nedlastbare via Norge digitalt. I perioden 2018-2020 er målsetningen for en videreført plansatsing gjennom samarbeidet at partene skal få tilgang til kontinuerlig oppdaterte arealplaner med geosynkronisering som distribusjonsform.

Fra 2018 er Norge digitalt arealplanløsning utvidet til å inneholde planer på høring, samt varsel om oppstart. For kommuner som setter opp geosynkronisering av plandata vil også disse planstatusene synkroniseres.

Mer informasjon om arealplan og planregister (kartverket.no)

Geosynkronisering av plandata

Det grunnleggende i ny modell for videre plansatsing gjennom Norge digitalt for perioden 2018-2020 vil være støtte til kommunene for oppsett og drift av geosynkronisering av plandata. En sentral kopidatabase synkroniserer inn plandata fra de kommuner som har innført dette og det distribueres oppdaterte data ut til Norge digitalt parter.

Det er ingen lovpålagt oppgave for kommunene å sette opp geosynkronisering av plandata, men det gir en automatisert flyt av plandata til Norge.

Kommunene selv vil slippe den manuelle håndteringen gjennom de halvårlige FDV-rundene samt at de vil kunne ha nytta av å få tilgang til oppdaterte arealplaner til tilgrensende kommuner som geosynkroniserer.

Status, geosynkronisering i våre fylker

Det har vært stor interesse blant kommunene i Akershus, Buskerud og Østfold å distribuere sine plandata gjennom løsningen.

I Akershus geosynkroniserer 19 av 22 kommuner innen første halvår av 2019. To av de gjenstående kommunene avventer til etter kommunesammenslåingen.

I Buskerud geosynkroniserer 14 av 21 kommuner innen første halvår av 2019. Ytterligere to kommuner har meldt interesse for å geosynkronisere i 2019. Fire av de gjenstående kommunene avventer til etter kommunesammenslåingen.

I Østfold geosynkroniserer 8 av 18 kommuner. Ytterlige fem kommuner i et kommunesamarbeid på 10, har meldt interesse for å sette opp geosynkronisering innen utgangen av 2019. Disse fem slås sammen i 2020.

En av de resterende kommunene slås sammen med en kommune i nabofylket og avventer til etter sammenslåingen.

Det er uavklart hvorvidt noen av de fire gjenstående kommunene i samarbeidet velger å henge seg på de øvrige nå i 2019.

FDV-runder

De kommunene som ikke geosynkroniserer sine plandata sender dataene inn til Kartverket Oslo to ganger i året som tidligere. I forvaltningsrunden utføres det en teknisk kontroll av plandataene og det lages en kontrollrapport der eventuelle feil blir dokumentert eller kommentert. Feil i planbasen må rettes for at planene kan legges inn i den nasjonale planbasen og distribueres via Norge digitalt.

Forvaltningsrunden for våren 2019 ble avholdt i mai. Forvaltningsrunden er først og fremst for kommuner som ikke geosynkroniserer sine plandata.

Planer på høring

Fra 2018 har Samordningsgruppen for geografisk informasjon under Norge digitalt vedtatt at planer på høring skal inngå i Norge digitalt arealplanløsning for de kommunene som slutter seg til ordningen.For kommuner som setter opp geosynkronisering av plandata vil planer på høring samt varsel om oppstart synkroniseres på lik linje som vedtatte planer.

Kartverket tilbyr teknisk og visuell kontroll av plan og plankart (SOSI-fil og PDF) ved høring. Dette tilbys både for de som geosynkroniserer , men også for de som følger forvaltningsrundene som før. F.o.m. 2019 utfører Kartverket kun en overfladisk kontroll av plankart (PDF). Kontroll av plan (SOSI-fil) utføres på samme måte som før.

Tilgang til plandata

Plandataene blir tilgjengeliggjort for Norge digitalt-partene gjennom tilgang til tjenester og nedlastbare data. I Seplan, hvor disse tjenestene er benyttet kan brukeren få oversikt over plansituasjonen i en kommune, og gjennom å følge en link på planområdet vil brukeren komme til det kommunale planregisteret. Der ligger den fullstendig dokumentasjon av planen, med planbestemmelser, plankartet og andre dokumenter. Ved å klikke på planområdet vil å også fremgå om kommunene geosynkroniserer sine plandata.

Se oversikt over regulerings- og kommuneplaner på kartkatalogen (geonorge.no)

Velg «Last ned» og deretter opp til høyre. Velg aktuell kommune og produkt 

Kontaktpersoner ved Kartverket Oslo

  • Oslo og Akershus: Tom Joar Kristiansen
  • Buskerud: Irén Andersen/ Tom Joar Kristiansen
  • Østfold: Irén Andersen
  • Planer på høring/FDV/ Karl Ravnaas/ Francisca Quayson