- Vi setter stor pris på denne gesten fra Kartverket. Vi synes det er stas at det ble våre to kommuner, som samarbeider om felles påkobling til Sentral felles kartdatabase, sier fagleder Rune Klevstad for kart og oppmåling i Modum.

Sammen med fagansvarlig Anne Gro Haviken for oppmåling i Krødsherad kommune mottok han heder og ære fra Kartverket i slutten av april.

Oppdatering direkte

Med påkoblingen til den sentrale kartdatabasen i Kartverket kan Modum og Krødsherad og over 248 andre kommuner lagre og oppdatere sine kartdata i en sentral database i Kartverket. En ny vei eller ny togstasjon legges direkte inn i Sentral felles kartdatabase hos Kartverket, og endringene blir umiddelbart tilgjengelig for bruk i kommunen.

Den sentrale basen gjør også tilgangen til ferske, oppdaterte og validerte data lett for alle andre offentlige og private samfunnsaktører. Kartdataene kan deles med andre som trenger dem i areal- eller samfunnsplanlegging.

Store gevinster

Det var fylkeskartsjef for Kartverket Oslo, Tor Ivar Solsrud Majercsik, som kunne overrekke en hilsen fra kartverkssjefen, blomster og kake for å markere at Modum og Krødsherad er kommuner nummer 250 som er påkoblet SFKB.

Fylkeskartsjefen gleder seg over det stigende antallet kommuner som ønsker å bruke den sentrale databasen. Målet er at 80 prosent av kommunene skal koble seg på innen utgangen av 2018.

- Jeg gleder meg til en dagen vi er 100 prosent i hele landet. Vi i Kartverket pusher på i dette arbeidet. Vi er avhengig av at flere kommuner, slik som Modum og Krødsherad, ser betydningen av sentral felles kartdatabase og hvilke samfunnsgevinster det gir. Vi får vedlikehold og kontroll av dataene og bedre kvalitet over tid, som gir store gevinster for samfunns- og arealplanlegging, sier fylkeskartsjef Tor Ivar Solsrud Majercsik.

Ajourførte og ferske kartdata

For Krødsherad og Modum kommune er påkoblingen til den sentrale databasen relativ fersk. De startet arbeidet i november 2017, og har hatt god hjelp av ekstern leverandør og sine egne IT-avdelinger. Opplæring og kursing er nå gjennomført, og nå gjenstår det bare å bruke systemet i praksis.

- Distribusjonen av kartdata blir lettere, og vi kommer til å se effektiviseringsgevinster hos oss på sikt. Tidligere var det slik at vi sendte kopi av vår lokale database to ganger i året til Kartverket, som er en manuell og tungvint måte å dele data med andre på. Når dataene nå ligger i sentral base er dataene ajourførte og ferske, og dataflyten blir lettere, sier fagansvarlig Anne Gro Haviken for oppmåling i Krødsherad kommune.

Alle Geovekst-partene, som kommunene, Vegvesenet og Telenor, er dataeiere for FKB-data og har et felles ansvar for å oppdatere de ulike datasettene i den sentrale kartdatabasen.

Les mer

Les mer på sentral felles kartdatabases prosjektsider