Søndag 26. og mandag 27.november gikk stiftelsesmøtet for FNs underkomite for geodesi av stabelen i Mexico City. Nitten land og organisasjoner deltok i møtet som INEGI, det meksikanske statistikk- og kartverket, var vertskap for.

Russland i ny lederrolle

Under stiftelsesmøtets andre dag, overlot Laila Løvhøiden fra Kartverket, ledelsen av underkomiteen til Alexey Trifonov fra Russland. Han skal nå lede arbeidet sammen med Gary Johnston fra Australia, som fortsetter i lederrollen ett år til.

- Det er viktig at rollen som leder av underkomiteen går på omgang mellom medlemslandene slik at vi får til god involvering og spredning av arbeidsbyrden, sier Løvhøiden. Norge har nå ledet arbeidet med geodesi i FN siden 2013, og jeg er overbevist om at det vil være veldig bra for vårt arbeid at Russland nå har overtatt roret.

FN-resolusjon

Forut for stiftelsen av underkomiteen er en rekke hendelser som har styrket geodesiarbeidet og ledet frem til etableringen av underkomiteen. I 2015 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon hvor verdens land er enige om å samles om oppgaven med å sikre grunnlaget for all stedfesting og posisjonsbestemmelse både til lands, til vanns og i lufta. I 2016 vedtok FNs ekspertkomite for ledelse av geografisk informasjon et veikart for å sikre dette grunnlaget. I 2017 ble altså FNs arbeidsgruppe for geodesi bestemt omgjort til en fast underkomité.

Norge sentrale i FN-arbeidet

Selv om Løvhøiden har fratrådt rollen som leder er ikke Norges arbeid i underkomiteen over. Løvhøiden og Norge leder fortsatt arbeidet med å beskrive ny styringsstruktur for global geodesi, i tillegg til at Norge ved Anne Jørgensen, Kartverket, leder arbeidet med å lage en plan for hvordan kommunikasjon skal brukes for å styrke det globale geodesiarbeidet.

Den nye lederen Alexey Trifonov gleder seg til å ta fatt på arbeidet.

- Stiftelsen av underkomitéen er et viktig steg for å styrke global geodesi, og her blir en ny styringsstruktur nøkkelen for det videre arbeidet, sier Trifonov.