Oppgåvene er knytt til etablering, forvaltning og bruk av plandata og tematiske geodata. Utvalet skal gje forslag til aktuelle prosjekt, innspel til geodataplanen, og forslag til kurs/kompetanseheving innan fagområda.

Medlemmer i arbeidsutval for plan- og temadata
Representant forNavnKommer fra
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Suleyman Chukeli Miljøvernavdelinga
Møre og Romsdal fylkeskommune Even Tranmæl Plan og analyse
Statens vegvesen Turid Solheim Statens vegvesen region Midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Martha Dybo Justis- og beredskapsavdelinga
Kommunane Finn Kjetil Viken Fræna kommune
Kommunane Marte Rødseth Kvakland Vestnes kommune
Kommunane Carlos Ruiz Rabelo Stranda kommune
Kartverket Sven Michaelis Kartverket Molde
Kartverket Kathrin Bögelsack Kartverket Molde