Våre ansatte får store muligheter for karriereutvikling gjennom gode stipendordninger og satsing på etterutdanning og kurs. I tillegg tilbyr vi fleksibel arbeidstid med kortere arbeidsdager sommerstid og et svært godt og faglig sterkt arbeidsmiljø.

Finn og søk ledig stilling

Mange fagområder

Vi kan lokke med varierte arbeidsoppgaver i en etat med høy faglig kompetanse og fagområder i stor utvikling.

De fleste av våre medarbeidere har bakgrunn fra fagområder som geografi, matematikk, informatikk, geografiske informasjonssystemer (GIS), fysikk, nautikk og jus.

Vi har også mange administrativt ansatte i Kartverket som arbeider innen fagfelt som økonomi, administrasjon, personal og kommunikasjon.

Hele Norge som arbeidssted

Kartverkets hovedkontor ligger på Hønefoss, og vi har i tillegg ti fylkeskartkontor spredd over hele landet, en sjødivisjon i Stavanger og et kundesenter i Ullensvang i Hardanger. Vi har også et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.

Noen av våre medarbeidere

Lenger nede på siden finner du lenker til flere artikler om geomatikk og Kartverket, samt til våre årsrapporter og strategi. Men først har vi intervjuet noen av våre ansatte som selv vil fortelle hvordan det er å jobbe her.

Ola Høydal 
Jobber som: Jurist i juridiske tjenester og tinglysing 
Utdanning: Mastergrad i rettsvitenskap 
Ansatt i Kartverket: Siden 2014

 –  Flasket opp på rettigheter i fast eiendom 

Jobben i Kartverket gir meg mulighet til å jobbe med spørsmål knyttet til fast eiendom. Jeg har vokst opp på gård, og beiteretter, veiretter og andre "servituttet" har vært tema så lenge jeg kan huske. Så jeg er omtrent flasket opp på rettigheter i fast eiendom. Juridisk tjeneste bistår hele Kartverket, og dette gir meg mulighet til å jobbe med mange rettsområder. 

Mari Halvorsen 
Jobber som: Overingeniør i IT-avdelingen 
Utdanning: Mastergrad i informatikk
Ansatt i Kartverket: Siden 2013

–  Her blir jeg!

Jeg ser for meg at det er her i Kartverket jeg blir! Rett og slett! Jeg føler at jeg er på rett sted faglig og sosialt. Kartverket er flinke til å gi ansatte muligheter til etterutdanning og kurs. Jeg får hevet kompetansen min, jobber på et spennende fagfelt og blir inkludert i mange spennende prosjekter! 

Aksel Voldsund
Jobber som: Gruppeleder i oseanografigruppen i Kartverkets sjødivisjon 
Utdanning: Master i fysisk oseanografi
Ansatt i Kartverket: Siden 2011

–   Jeg bidrar til verdiskaping

Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Jobben er veldig allsidig, og jeg får brukt kompetansen min. Samtidig møter jeg mange og nye utfordringer hver dag. Det er høy etterspørsel etter vannstandsdata. Jeg bidrar til verdiskaping og synes det er veldig spennende at vi får så mye respons på det vi gjør. 

Karoline Skår 
Jobber med: Posisjonstjenester i geodesidivisjonen
Utdanning: Sivilingeniør i geomatikkk 
Ansatt i Kartverket: Siden 2015 

–   Min første jobb etter mastergraden

Jeg føler meg ikke ferdig utlært, selv om jeg er ferdig utdannet. Læringskurven har vært skyhøy!  Kartverket har godt omdømme blant studenter. Som nyansatt får jeg jobbe i samme divisjon som flere av dem som foreleste på studiet mitt! Jeg opplever å bli hørt og at kollegaer viser meg tillit og stoler på min kunnskap, selv om jeg er blant de yngste i avdelingen.