Referat fås ved henvendelse til: hamar@kartverket.no

Arbeidsutvalg for Plan- og temadata Hedmark og Oppland (AU Tema)

 

Medlemmer i AU Tema
NavnRepresenterer
Lars Holen Kommunene i Hedmarkenregionen
Kristin Aasen Kommunene i Nord-Østerdal
Ingrid Lekve Kommunene i Elv-Sol regionen
Lars K. Hatterud Kommunene i Lillehammer-regionen
Trond Stensby Kommunene i Nord-Gudbrandsdal
Svein Jetlund Kommunene i Midt-Gudbrandsdal
Aud Berit Anmarkrud Kommunene i Valdres
Anna Ekrem Kommunene i Gjøvikregionen
Solveig Hallum Kommunene i Hadelandsregionen
Agita Freimane Kommunene i SÅTE-regionen
Roar Jonsrud Kommunene i Sør-Hedmark
Kristin Lierstuen Temadataforum
Roar Kjær Fylkesmannen i Hedmark
Espen Gudevang Fylkesmannen i Oppland
Frode Hansen Hedmark fylkeskommune
Anne Engesveen Oppland fylkeskommune
Roger Bakkestuen Statens vegvesen Region Øst
Yngvild Malmo Kartverket
Ove Jørgensen Kartverket
Håkon Dåsnes Kartverket