Dette er en kort oppsummering av arbeidet som utføres av Internasjonale tjenester. På de engelskspråklige sidene våre finner du mer utfyllende om Kartverkets internasjonale aktiviteter, kontaktinformasjon til seksjonen samt prosjektbeskrivelser.

Read more in English

Internasjonale tjenester (tidligere kalt 'Senter for eiendomsrettigheter og utvikling') ble etablert i 2005 for å ta ansvar for Kartverkets internasjonale bistandsvirksomhet. Internasjonale tjenester jobber særlig med prosjekter innen kartlegging og eiendomsregistrering i tidligere sosialistiske stater i Europa og i tidligere Sovjetunionen. Seksjonen har i tillegg overordnet koordineringsansvaret for Kartverkets internasjonale aktiviteter og forpliktelser.

Sikring av eiendomsrettigheter er god bistand

Utgangspunktet for etableringen av senteret var en sterk tro på at det er en menneskerett å få sikret sine lovlig ervervede eiendomsrettigheter. Dette er et viktig fundament for sosial og økonomisk utvikling i et land.

På bistandssiden jobber Internasjonale tjenester hovedsakelig med prosjekter innen:

  • Etablering av registre for eiendomsinformasjon
  • Førstegangsregistrering av eiendomsrett
  • Kartlegging av eiendommer
  • Kartlegging av områder utsatt for naturkatastrofer
  • Spredning av geografisk informasjon til brukere

Under gjennomføringen av prosjektene samarbeider Kartverket tett med mottakerorganisasjonen i det aktuelle landet. Vi kan bistå med innkjøp i henhold til internasjonale innkjøpsregler, kvalitetskontroll av resultater og generell prosjektadministrasjon. I noen tilfeller bistår vi også med teknisk assistanse, men stort sett anskaffes varer og tjenester fra private aktører, både nasjonalt og internasjonalt.

Eksperter på eiendomsrettigheter

Internasjonale tjenester har som mål å vedlikeholde et nettverk bestående av norske eksperter på problemstillinger innen fast eiendom og eiendomsrettigheter. Vi ønsker å spre informasjon om aktiviteter og forskning rundt temaet. I tillegg samarbeider vi med andre statlige institusjoner, akademiske og sivile organisasjoner og med privat sektor i Norge.

Nyhetsbrev

Seksjonen sender jevnlig ut et engelskspråklig nyhetsbrev. Tegn abonnement på nyhetsbrevet her.