Farvannsbeskrivelsen Den norske los er et oppslagsverk og et viktig hjelpemiddel både før, under og etter seilasen. Bøkene gir informasjon ut over det kartet kan gi. Den norske los produseres av Kartverkets sjødivisjon.

Last ned Den norske los (pdf):

NB! Bøkene ble sist oppdatert mai 2018. Farvannsbeskrivelsene vil ikke bli ytterligere oppdatert før ny digital versjon av Den norske los foreligger, med unntak av bind 1 Alminnelige opplysninger.

Den norske los består av åtte bøker. Første bok i serien gir generelle opplysninger av betydning for sjøfarende, og brukes som et supplement til de øvrige bindene. De sju andre bøkene beskriver hver sin del av norskekysten og kysten rundt Svalbard og Jan Mayen. Bind sju, som dekker Svalbard og Jan Mayen, ble utgitt på engelsk i 2012. Det er foreløpig ingen planer om å oversette de øvrige bøkene.

Bøkene er en informasjonskilde som inneholder blant annet kart, losskisser, seilingsanvisninger for skipsleier, opplysninger om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser, distansetabeller med mer. Viktig informasjon om vær, vind og tidevannsstrømmer er også å finne.

Hvordan bør seilasen praktisk gjennomføres? Hvilke farer og forhold bør en være oppmerksom på? Hvor er nærmeste nødhavn? Dette er spørsmål Den norske los gir svar på.

Distansetabeller til sjøs

Bak i bind 2 til 7 av farvannsbeskrivelsen Den norske los, finner du detaljerte distansetabeller for seilasen mellom havner på norskekysten samt Svalbard og Jan Mayen.

I bind 1 er det en overordnet distansetabell som tar for seg hele norskekysten, men ikke så detaljert. Kombinerer en disse, kan en finne distansen til de fleste havner også for lange seilaser.

Lovfestet bok

For registreringspliktige skip er det lovfestet at publikasjonen skal være om bord. Men mindre fartøyer vil også ha stor nytte av bøkene, da de er tilrettelagt for å dekke fritidsflåtens spesielle behov for informasjon.

Sjøkart

De offisielle sjøkartene fra Kartverket ajourføres oftere enn farvannsbeskrivelsene. Det betyr at hvis det er uoverensstemmelse mellom sjøkartet og Den norske los, er det sjøkartet en skal forholde seg til.

Rettelser

Meldinger om rettelser til Den norske los kan sendes på e-post til kundesenter@kartverket.no.

Viktige rettelser til Den norske los publiseres fortløpende i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Digital utgave under utvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som Kartverket er underlagt, har vedtatt at publikasjonen Den norske los skal være gratis. Det er et behov for å redigere og legge om strukturen på publikasjonen, et arbeid som sjødivisjonen i Kartverket er i gang med.

Inntil ny digital versjon av Den norske los foreligger, vil farvannsbeskrivelsen kunne lastes ned som pdf.