Tracings er gratis tilgjengelig for nedlasting gjennom den digitale Efs-tjenesten, kartverket.no/efs. Brukeren må selv printe ut tracingene.

Hvor finner jeg tracingene?

Tracingene tilknytta den enkelte melding finner du ved å søke i Efs-tjenesten.

I arkivet med pdf-utgaver av Efs kan du laste ned alle tracinger tilhørende den enkelte Efs-utgaven. Dette gjelder tracings fra år 2014.

Tracingen skal ikke brukes uten sin korresponderende Efs-melding. I nedre høyre hjørne på tracingen er det angitt hvilket gjeldende sjøkart og hvilket meldingsnummer som tilhører tracingen.

På grunn av tekniske begrensninger leverer Kartverket kun tracings til sjøkart med WGS84 datum.

Les mer om tracing-tjenesten og andre viktige meddelelser og informasjon om bruk av Etterretninger for sjøfarende (Efs).